Aile Danışmanlığı

İnsanların yaşadıkları tüm güçlükler bireysel terapi ya da aile terapisi yoluyla tedavi edilebilir, ancak bazı sorunlar aile yaşamına özellikle uygundur.

 

Bunlar arasında çocuklarla ilgili sorunlar, evlilik ya da diğer yakın ilişkilerle ilgili yakınmalar, ailede kavgalar ve ailede önemli bir değişiklik yaşandığı dönemlerde bireyde ortaya çıkan semptomlar sayılabilir.

 

Aile bir sistemdir, ayrı özelliklerinin ötesinde, işlevleri olan parçaların oluşturduğu bir bütündür. Öte yandan aile sistemlerinin üyeleri olmamız kendi yürek ve zihnimiz, kendi istencimiz ile birey olmamızı engellemez.

 

Bu bağlamda aile danışmanın görevi psikolojik kuramları eklektik bir şekilde kullanarak ailenin ve fertlerinin çözüm konusunda ne yapmasını gerektiğini bulmalarına yardımcı olmaktır.

 

Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak

c) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,

d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,

g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,

h) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek

 

Sistemin bütünü üzerinde çalışmak, ailenin tüm üyelerini hesaba katmaktan ibaret değildir; bu kişilerin yaşadıkları deneyimin kişisel boyutlarını da göz önüne almak gerekir. Bu vesile ile birey, çift ve/veya ailenin tümü danışma alabilir.

 

Aile Danışmanlığı;
* Evlilik Sorunları
* Evlilikte İletişim Çatışmaları
* Evlilik Öncesi Danışmanlık
* Boşanma Süreci
* Boşanma Sonrası Danışmanlık
* Çiftler Arası Uyum Sorunu
* Sadakatsizlik / Aldatma – Aldatılma
* Güven Sorunu
* Kıskançlık
* Aile İçi Ruhsal ve Fiziksel Şiddet
* Aile İçi Çatışmalar
* Anne – Baba Olmaya Hazırlık
* Evlilikte Kişilik Çatışmaları
* İlgisizlik / Duygusal Yoksunluk konularını içermektedir.

 

“Mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer; mutsuz ailelerin mutsuzluğu ise hep kendine özgüdür.”

Tolstoy, Anna Karenina

Randevu Alın

Aile Danışmanlığı randevusu almak için iletişim bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

 

Bizi Arayın

Merkezimizi 09:00 – 18:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.