Dünyada yaşayan yedi milyar civarında insanın çeşitli korkuları var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi yalnızlık korkusu… Herkesin kendini kalabalıkların içinde veya ailelerinin, arkadaşlarının yanında dahi yalnız hissettiği zamanlar var… Öyle zamanlarda bazıları anlaşılmadığını, bazıları önemsenmediğini, hatta tam olamadığını veya var olamadığını zanneder… Bu korkunun yatışabilmesi için dostluğa ihtiyaç vardır.. Dostluk, kadın kadına olabileceği gibi,...